X-AGRO

X-AGRO EM-TEKNOLOJISI

Tarımsal ürünlerin kalitesinin artırılması
EŞSIZ
GELECEK
GÜVENLI
MEVCUT

BILGILERI

Mahsul, hayvancılık ve kümes hayvancılığı işletmelerini içeren organik tarım yönünde gelişen tarım kompleksi. Ana faaliyet alanları EM-Teknolojisinin tarıma, ekolojiye tanıtılması, biyoteknik üretim tesisleri ağının oluşturulmasıdır. EM-Technologies’in Rusya’daki ana bayisi.

ANA FAALIYET ALANLARI

Çevresel sorunların çözümü için biyopreparatların geliştirilmesi ve üretimi (toprak ıslahı, su kaynaklarının iyileştirilmesi, insan kaynaklı olarak bozulmuş arazilerin rehabilitasyonu); biyoteknik üretim tesisleri ağının oluşturulması;

EM TEKNOLOJISI NEDIR?

M-teknolojisi "verimli mikroorganizmalar teknolojisi" olarak tanımlanmaktadır. Türünün tek teknolojisi olmayabilir, ancak bugün dünyadaki en verimli organik teknolojilerden biri olduğu kesin. Her yerde mikroorganizmalarla çevriliyiz. Gezegenimizdeki tüm canlıların ve bitkilerin yaşamında oynadıkları büyük rol hakkında çok az düşünme eğilimindeyiz. Aslında, yetişkin bir insan vücudunda en çeşitli mikroorganizmaların toplam kütlesi 2 ila 3 kg arasındadır. Genetik materyallerinin toplamı aslında insan DNA'sının bilgi içeriğinden çok daha fazladır. Her sosyal ortamda olduğu gibi, mikrobiyal toplulukta da yenileyici unsurlar (insanlar üzerinde olumlu etkiye sahip olanlar) ve dejeneratif unsurlar bulunur; bunlardan ikincisi hastalıklara ve diğer olumsuz sonuçlara yol açar. Doğal bir ortamda, bu iki güç arasında doğal olarak bir denge oluşur. İnsanların sağlığı ve uzun ömürlülüğünün yanı sıra dünyanın, bitkilerin ve hayvanların dengeli gelişimi, çevredeki yenileyici mikrofloranın ve metabolizmasının ürünlerinin baskınlık düzeyine bağlıdır. İnsanlar sorumsuz davranışları nedeniyle doğal dengenin bozulmasına katkıda bulunmaktadır ve bunun feci sonuçları da yok değildir

Etkili mikroorganizma teknolojisi, insanlığın karşılaştığı çeşitli sorunları çözmek için yararlı mikroorganizmaların karmaşık simbiyotik komplekslerinin yanı sıra yaşamsal faaliyetlerinin ürünlerinin (metabolitler) kullanılmasını içeren bir dizi yöntemdir.

ŞU ANDA EM TEKNOLOJISI AŞAĞIDAKI ALANLARDA KULLANILMAKTADIR

TARIM

Bitkisel ve hayvansal üretim

EKOLOJI

(English) Сrop farming and livestock farming

BITKISEL ÜRETIMDE EM TEKNOLOJILERI

Etkili mikroorganizmaların kullanımı ya da EM teknolojisi, her türden toprağı geleneksel tarım yöntemlerinden kat kat daha fazla ürün verebilen iyi verimli topraklara dönüştürür. Üstelik bu, zehirli kimyasallar ve suni gübreler kullanılmadan gerçekleştirilebilir.

Kimyasal ürünlerden zarar görmemiş toprak, hektar başına 20 tondan fazla olmak üzere dengeli miktarda mikroorganizmaya ev sahipliği yapar. Bu tür topraklarda aynı miktarda solucan ve diğer canlılar da bulunur. Kütle olarak bu 100 ineklik bir sürüye eşdeğerdir. Bakteriler ortalama sadece 20 dakikalık sınırlı bir ömre sahip olduklarından, öldüklerinde kalıntıları bitki kökleri tarafından kolayca sindirilebilen bir protein kaynağıdır ve büyüme ve meyve verme için ek bir besin kaynağı sağlar. Toprakta bulunan yararlı bakterilerin sayısı ne kadar fazlaysa, toprak o kadar verimli olur.

Mikroorganizmaların oynadığı bu rol uzun zamandır bilinmektedir, ancak mikrobiyoloji bilimi ancak son zamanlarda teori ve testlerden dengeli mikrobiyal gübreleme ile topraklarda pratik uygulamaya geçecek kadar gelişmiştir

ODAKLANILAN ANA ALANLAR

Toprak verimliliğinin restorasyonu

Biyo-gübreler

Bitki büyüme biyostimülanları

Biyoinsektisitler

Böcek kovucular

Biyofungusitler

Bitki hastalıklarına karşı preparatlar

Ürün muhafazası için biyoteknolojiler

TEMEL TEKNOLOJILER

EM-TEKNOLOJI

EM GÜBRELER

PRATIK SORUNLARI ÇÖZMEK IÇIN BU TEKNOLOJININ KULLANIMINA ÖRNEKLER

FARKLI BITKISEL ÜRETIM ALANLARI IÇIN ORGANIK TEKNOLOJILER

EM kompost

Urgasa

Fide tedavisi

Toprak İşleme

Tohum işleme

HAYVANCILIKTA EM-TEKNOLOJILERI

Günümüzde, dünyadaki çoğu ülke sentetik olanlar da dahil olmak üzere kimyasal ürünlerin kullanımından kaçınmaya çalışmaktadır. Kimyasal tarımdan organik tarıma doğru kademeli bir geçiş söz konusu; örneğin mineral gübre kullanılmadan yapılan tarımsal üretim ve organik biyolojik katkılarla yetiştirilen hayvancılık ürünleri giderek artıyor. Bu eğilim, cephaneliğinde birçok farklı işlevi yerine getiren etkili mikrobiyal bazlı ürünler bulunan EM teknolojisinin çok umut verici olduğu anlamına geliyor. Bu noktada, EM teknolojisinin hayvanların ve kümes hayvanlarının et, yumurta ve süt üretimini artırırken, atık kokularını nötralize ederken vb. hayvancılık koşullarını iyileştirdiğini ikna edici bir şekilde göstermek için nihayet yeterli deneyim biriktirdik

ODAKLANILAN ANA ALANLAR

Süt üretiminde artış
Et üretiminde artış
Ücretsiz hayvan sağlığı iyileştirmesi
Ucuz bitki atıklarına dayalı yüksek kaliteli hayvan yemi hazırlama teknolojisi

ÇEŞITLI UYGULAMALAR IÇIN ORGANIK TEKNOLOJILER

İLAÇ KULLANMADAN MASTITI ÖNLEME

KÜMES HAYVANCILIĞI

Büyükbaş hayvanlar için süt üretiminde artış
Üreme seviyesinin artırılması
Balık yetiştiriciliği
Kümes hayvancılığı

EM TEKNOLOJILERI VE ÇÖLLEŞMENIN ÖNLENMESI

Çin’in kuzeydoğusunda, Çin’in ikinci büyük çölü (Tengger Çölü) ile aynı ülkenin üçüncü büyük çölü (Badin-Jaran Çölü) arasında, Gansu Eyaleti, Minqin İlçesi yer almaktadır. Bu bölgede çöl yüzeyi toplam alanın %94,5’ini oluşturmakta ve toplam çöl alanı 4,7 milyon hektara yaklaşmaktadır. Yıllık yağış miktarı sadece 110 mm, buharlaşma ise 2646 mm’dir. Bu da sadece ülkenin değil dünyanın da en çölleşmiş bölgelerinden biri olduğu anlamına gelmektedir. Minqin, hükümetin izleme ve çölleşme kontrolü için bir sınır bölgesidir ve kuzey Çin’deki 4 kum fırtınası oluşum alanından biridir. Bunun nedeni iki çöl arasında yer alması ve kuzeydoğu Çin’deki kum hattının önündeki tek engel olmasıdır. Minqin vahası korunamazsa, Hexi koridoru tehlikeye girecek ve sonunda tüm ülke etkilenecektir. P.A. Shablin ve Çinli temsilci iki yıl üst üste elektromanyetik teknoloji kullanarak ormanı dikmeye çalıştı. Operasyon başarılı oldu.

Yolun kuzey tarafında EM içermeyen kontrol bölgesi, Eylül 2008. Haziran 2007'de EM teknolojisi kullanılarak yaz ağaçlandırması ve bitki gübrelemesi yapıldı
Eylül 2008'de yolun güney tarafında EM teknolojisinin kullanıldığı test sahası. EM teknolojisi kullanılarak yapılan yaz ağaçlandırması ve bitki gübrelemesi Haziran 2007'de gerçekleştirilmiştir.

ÇÖLÜ VERIMLI TOPRAKLARA DÖNÜŞTÜRMEK - HORINGER, İÇ MOĞOLISTAN

Baş Uzman, 26 Şubat 2007 tarihinde İç Moğolistan’daki Khoringer Çölü’nde elektromanyetik teknolojiyi kullanarak iniş alanına gitmiştir. Rüzgarın kum getirdiğini ve bu kumun çöl yüzeyinde engelleyici bir unsur haline geldiğini tespit etmiştir. EM teknolojisi kullanılarak Çin çam ağacının dikildiği toprak parçasının rengi de değişmiştir.

EM teknolojisi ile dikilen Ansu kayısı ağacının köklerindeki kum kırmızımsı kahverengi ve verimli hale geldi
Elektromanyetik teknoloji kullanılarak dikilen Çin çam ağacının köklerinin büyüdüğü toprak tabanı da renk değiştirdi
Kum bir toprak bloğuna dönüştü

VERIM ARTIŞI

EM-Teknolojisi, elverişli koşullara sahip yerlerde toprak verimliliği seviyelerini ve mahsul verimini artırabilir. Haicheng, Liaoning Eyaleti, verimli Mançurya Ovalarında yer aldığı için nispeten elverişli koşullara sahiptir. Liaoning Eyaleti, Haicheng Bilim ve Teknoloji Bürosu’nun talebi üzerine bu sahada deneyler yapılmıştır. Amaç pirinç verimini arttırmaktı; deney başarılı oldu.

Yerel istatistiklere göre, Ekim 2007'de, Haicheng süper pirincinin hasadından önce, EM teknolojisi ile desteklenmeyen pirinç sayısı başak başına 156 taneydi. Bu arada, EM teknolojisi ile desteklenen pirincin verimi başak başına 184 taneydi. Hasattan sonra, verim standart gübreleme yöntemleri kullanıldığında elde edilenden %14,6 daha yüksek olmuştur.

HAINAN EYALETINDE TROPIKAL MAHSULLERIN HASADI

2002 yılında, Hainan Eyaletindeki tropikal ürünlere EM teknolojisinin uygulanmasına iliĢkin bir test gerçekleĢtirilmiĢtir: Hainan Eyaletindeki 11 önemli karlı ürün EM teknolojisi ile gübrelenmiĢtir (toplam N, P ve K içeriği yaklaĢık %5). Aynı ürünler yüksek konsantrasyonlu Norveç yapımı kompoze gübre ile de gübrelenmiştir (toplam N, P ve K içeriği yaklaşık %45). Bunlar eşit miktarlarda ve eşit hacimlerde kullanılmıştır. Muzlar son tayfun nedeniyle test edilmedi; ancak diğer 10 ürünün verimi EM teknolojisinin kullanıldığı partide Norveç yapımı yüksek konsantrasyonlu gübrenin kullanıldığı partiye kıyasla önemli ölçüde daha yüksekti. Buna ek olarak, şeker kamışı verimindeki fark da önemli ölçüde yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Aşağıdaki tablo verim performansını özetlemektedir.

EM teknolojisi ve yüksek konsantrasyonlu kombine gübre eşit miktarlarda kullanıldığında verim karşılaştırma tablosu

Kültür Şeker Kamışı Biber Mango Lychee Gürgen yaprakları Balmumu kabağı Karpuz
EM teknolojisi kullanılarak elde edilen verim, ton/hektar 111.2 2.99 14.2 7.59 2.09 68.85 59.62
Standart gübre ile verim, ton/hektar 80.25 2.84 13.26 7.41 1.90 64.58 54.00
Kârlılıktaki artış, % 38.57 5.28 7.09 2.43 10.00 6.61 10.41

TARIMSAL ÜRÜNLERIN KALITESININ ARTIRILMASI

Likopen, domateste bulunan önemli bir besin maddesidir. Bitkilerde bulunan organik bir besin türüdür ve günümüzde doğada bulunan en güçlü antioksidandır. İnsan vücudundaki singlet oksijen ve serbest oksijen radikallerinin insan vücudunun bağışıklık sistemindeki arızaların kaynağı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Likopenin serbest radikalleri yok etmedeki etkinliği diğer karotenlerden ve E vitamininden daha yüksektir ve sabit singlet oksijen yok etme hızı E vitamininden 100 kat daha hızlıdır. İleri yaş ve zayıflamış bağışıklık sistemi ile ilişkili çok çeşitli hastalıkları önlemek ve bunlarla mücadele etmek için etkili bir yol olarak kullanılabilir.

EM teknolojisi kullanılarak gübrelenen domates ürünlerinde likopen içeriği 84,2 mg/kg’dır. Yüksek kaliteli yeşil ürünlerdeki içeriği genellikle 4 mg/kg’dır; bu besin maddesinin miktarı 21,7 kat daha yüksektir. Kurşun ve kadmiyum içeriklerinin her biri Çin yeşil ürünlerindeki karşılık gelen içeriklerin yaklaşık 1/10’u kadardır. Arsenik, cıva ve asetat gibi yaygın olarak kullanılan 12 pestisitten hiçbiri tespit edilmemiştir.

Uygulamadan 2,5 ay sonra buğday başakçıkları bir bilek kadar yoğun hale gelmiş ve buğday filizlerinin sayısı 30’a ulaşmıştır. Bu, bu bölgedeki yetiştirme koşulları için standart sayının iki katıdır

KURAKLIĞA DAYANIKLI VE NEM TUTUCU ÜRÜNLERIN YETIŞTIRILMESI

Toplam 104 gün boyunca hiç yağış olmamıştır. Domates mahsulü uygulamadan sonra 12 kez hasat edilmiştir.

Kimyasal gübre ile muamele edildiğinde, domates mahsulü 3 kez hasat edilmiştir. Toprak tarafından su tutma oranı %34 daha yüksek olmuştur.

EM teknolojisi ile işlendikten sonra toprakta meydana gelen değişiklikler

BAE, DUBAI'DE EM TEKNOLOJISININ KULLANIMI

2015 yılında Dubai’de Sharjah yakınlarındaki temiz kum üzerinde bir bitki yetiştirme deneyi gerçekleştirildi. İlk sonuçlar olağanüstüydü. Deney için yetiştirilen ürünler 32 farklı bitki türünü içeriyordu. Bunlar arasında Gineng otu, siyah hardal, beyaz lahana, Pekin lahanası, ıspanak, gri hardal, kırmızı ıspanak, Hong Kong lahanası, Hong Kong yaprak marulu, Çin marulu, yer fıstığı, papatya, tat soi, mısır, kereviz, pirinç (kuru yetiştirilmiş) yer alıyordu, büyük domates, karpuz, mor domates, inek bezelyesi, özel inek bezelyesi, su ıspanağı, yaprak marul, yeşil soğan, yeşil gıda amarantı, yağlı tohumlar, kereviz, acı krizantem, şalgam yeşillikleri, patlıcan, yeşil frenk soğanı, balmumu kabağı ve Japon balkabağı.

Guineng mera otu ekimden 1 ay sonra 1,2 metreye kadar büyüyebilir

Dikimden 17 gün sonra Çin usulü marul

Siyah hardal ekimden 17 gün sonra

Yer fıstığı ekimden 10 gün sonra

Ekimden 14 gün sonra mısır

BAE'DE EM TEKNOLOJISININ KULLANIMI, ABU DABI (2009)

EM teknolojisi ile normal filiz büyümesi ile yetiştirilen buğday

Kimyasal gübre ile yetiştirilen buğdayda filizler neredeyse hiç yoktur

EM teknolojisi kullanılmadan mısır / buğday

Elektronik teknoloji kullanımı ile mısır / buğday. Çin lahanasının ekiminden olgunlaşmasına kadar sadece 20 gün

EM TEKNOLOJISI TAHIL ÜRÜNLERINDE AĞIR METAL KIRLILIĞINI AZALTIYOR

Boksit cevheri çıkarıldıktan sonra, doğal yüzeyin altında birkaç metrelik bir yağ tabakası bulunur. Bu tabaka, sağlıklı toprağa göre 22,3 kat daha yüksek kadmiyum içeriği ile son derece yüksek konsantrasyonda ağır metaller içermektedir. Krom içeriği sağlıklı toprağa göre 4,9 kat daha yüksektir ve herhangi bir tahıl ürününün ekilmesi için aşılmaz bir engel oluşturmaktadır. Ağır metallerle yoğun bir şekilde kirlenmiş olan bu toprakta EM teknolojisini kullanarak ipek ağaçları dikmeye çalıştık. Laboratuvar sonuçları, dut ağaçlarının yapraklarındaki kadmiyum ve krom içeriğinin, kimyasal gübre ile yetiştirilen ağaçların yapraklarındakinin yalnızca üçte biri olduğunu gösterdi. Organik gübre EM-Compost ve kimyasal gübre ile yetiştirilen dut ağaçları karşılaştırıldığında, dut yapraklarındaki kadmiyum içeriği sırasıyla 0,026 mg/kg ve 0,081 mg/kg, ağaçlardaki krom içeriği ise 0,13 mg/kg ve 0,35 mg/kg’dır.

Kimyasal gübre ile yetiştirilen bir dut ağacı (ilk fotoğraf) ile ağır metallerle kirlenmiş killi toprakta EM teknolojisi ile yetiştirilen bir ağacın (ikinci fotoğraf) karşılaştırılması

EM KOMPOST ÜRETIM SÜRECI VE SABIT BIYOREAKTÖR

EM KOMPOSTUNUN TEMEL BILEŞENLERI

EM teknolojisinin temel bileşeni Baykal EM-1 adı verilen bir temel malzemedir. EM kompostu yapılırken, tarım ve ormancılıktan elde edilen fermente organik atıklar karıştırılır. Bunlar arasında örneğin saman, talaş, odun talaşı, fındık kabukları, kuru ağaç dalları, dökülen yapraklar, istilacı bitki türleri vb. yer alır. Bazen başka eklemeler de yapılır.

Органические отходы + Байкал ЭМ-1 + дополнительные материалы = ЭМ-компост

Saman

Talaş

kabuk

Odun yongaları

Yabani Otlar

Yapraklar

Kuru dallar

DIPLOMALAR VE ÖDÜLLER

Baykal EM-1 Avrupa tarımında en iyi yenilikçi ürün olarak kabul edildi
Rusya Bilimler Akademisi, P.A. Shablin'i "Ulusun Sağlığına Katkılarından Dolayı" I.I. Mechnikov Onur Madalyası ile ödüllendirdi
Paul Ehrlich Madalyası "Simbiyotik preparat Baykal EM1'in geliştirilmesi için"
Avrupa Uygunluk Sertifikası ECO
Avrupa EM-1 Uygunluk Sertifikası
Avrupa Uygunluk Sertifikası ECO
Avrupa Uygunluk Sertifikası ECO
Avrupa Uygunluk Sertifikası ECO

HEDEFLERIMIZE ULAŞMAK IÇIN GIRIŞIMCILER VE YATIRIMCILARLA ORTAKLIK KURMAYI DÖRT GÖZLE BEKLIYORUZ

Ortağımız olmak, kâr etmek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek istiyorsanız bizimle iletişime geçin:

Bağlantılarımız

info@x-world.plus
Pzt-Cuma, sabah 9 akşam 8.
Çevrimiçi
destek